Schoolvisie

Visietekst

Als zorgzame school willen wij aandacht besteden aan de totale persoonlijkheid van elk kind. Dit wil zeggen dat hoofd, hart en handen even belangrijk zijn. Niet alleen het cognitieve krijgt onze aandacht, ook het sociaal-emotionele en de creativiteit.

Om dit te kunnen realiseren trachten wij te zorgen voor een goed en veilig klimaat waarin het kind centraal staat.

 • Wij ijveren ernaar dat iedereen op een vriendelijke en respectvolle manier met elkaar omgaat zodat alle betrokkenen (leerkrachten, leerlingen, directie, ouders,…) zich thuis kunnen voelen op onze school.
 • Elk kind en elke leerkracht moet de kans krijgen om zijn eigen mogelijkheden/competenties te ontwikkelen en daarin gewaardeerd te worden.
 • We hechten veel belang aan het voorleven van waarden en normen, regels en attituden.

Hiervoor inspireren we ons op het christelijke mens- en wereldbeeld.

Iedere collega heeft zin voor verantwoordelijkheid en engageert zich om een krachtige leeromgeving te creëren voor onze kinderen.

Dit houdt in dat:

 • we proberen tegemoet te komen aan de noden van alle kinderen en ook kinderen met beperkingen. Ook willen we de thuiscultuur van onze leerlingen kennen zodat we rekening kunnen houden bij het zoeken naar oplossingen als er zich problemen zouden voordoen.
 • de leerkracht binnen de zorginitiatieven de spilfiguur is en daarin ondersteund wordt door het zorgteam, directie, CLB en externen.
 • om elk kind optimale groeikansen te bieden,  we preventief willen werken en proberen om het leerproces van ieder kind positief te beïnvloeden.

Onze school werkt eerder procesgericht dan productgericht.

We houden van een school met een open klimaat waarbij communicatie berust op eerlijkheid en vertrouwen.

Dit alles willen we nastreven in een school waar een gezellige en ontspannen sfeer heerst en iedereen met plezier en in wederzijds vertrouwen en respect kan samenwerken.

Onze kleuterschool

In onze kleuterschool stellen wij de behoefte van elk kind centraal, namelijk ‘spelen’. 

Spelen gaat veel verder dan alleen maar wat fantasie, het helpt kinderen om zich verder te ontwikkelen, kennis en vaardigheden te verwerven. Het doet hen groeien tot zelfstandige, leergierige kinderen met een positief zelfbeeld. 

Wij gaan als team samen aan de slag met de ideeën, interesses en talenten van de kinderen.  

Wat leeft er bij elk kind specifiek?  Wat leeft er in de groep? 

We werken ervaringsgericht en brengen dus waar mogelijk de werkelijkheid in de klas. Zo creëren we krachtige ervaringen voor de kinderen. We doen indrukken op en gaan er mee aan de slag. 

Deze manier van werken is dus niet echt leerkrachtgestuurd maar vooral kindgericht!  

Daarnaast hechten we er belang aan om af en toe eens te vertragen. Zo kunnen we grondiger op dingen in gaan of eens de tijd nemen om zonder thema te werken. 

De zelfsturing en ondernemingszin van de kleuters zullen zo de krachtige motor zijn doorheen deze boeiende kleuterklasperiode.

Preventiebeleid + coole kikker

Als school willen we werken aan een positief schoolklimaat waar leerlingen zich welkom, (h)erkend en veilig voelen.

Om dit te realiseren worden er op verschillende niveaus acties ondernomen.

Hierbij gebruiken we de preventiepiramide van Johan Deklerck (Deklerck, 2011). We kiezen voor dit model omdat het de nadruk legt op preventie in plaats van het aanpakken van een probleem. Voorkomen is immers altijd effectiever dan herstellen. Er wordt veel gewerkt aan de onderste niveaus, zodat het bovenste niveau zo min mogelijk wordt bereikt.

Er ligt een lijn tussen het 2e en 3e niveau: als je op het 3e  en 4e niveau aan het werk bent, ben je bezig met de probleemgerichte aanpak en ligt de nadruk op curatie. Niveau 1 en 2 zijn de niet-probleemgerichte aanpak waarbij de nadruk ligt op welzijn. 

Meer informatie over ons preventiebeleid kan je in ons preventiebeleid nalezen.

Keicoole kids in de school of kortweg KIDS-project

Sinds schooljaar 2012-2013  is onze school een ‘inwoner’ rijker.  De Coole Kikker is in Sint-Norbertus aangekomen en samen met de leerkrachten van de lagere school en enkele vormingsmedewerkers van PraxisP zorgt hij ervoor dat we van onze school een nog fijnere school kunnen maken waar iedereen graag naartoe gaat.

Tijdens het KIDS-project slaan leerkrachten, kinderen en ouders de handen in elkaar om op een attractieve manier de sociale vaardigheden in te oefenen.  Enkele vaardigheden die aan bod komen zijn:

 • complimenten geven
 • Wat je denkt dat ben je zelf! Wat we voelen wordt beïnvloed door hoe we denken. Kinderen leren om negatieve gedachten om te buigen naar ‘opkikkertjes’.
 • leren om voor zichzelf op te komen, hoe kunnen we vragen om mee te spelen met een spel, hoe kunnen we onderhandelen als we allemaal iets anders willen
 • rustig blijven als het moeilijk wordt
 • stevig in hun schoenen leren staan
 • neen leren zeggen

Taalbeleid

Onze taalbeleidsvisie bouwen we op rond de drie cirkels van een krachtige (taal)leeromgeving.

Tijdens de pedagogische studiedag van 9 november 2016 werkten we hier rond met het team. We stelden een gezamenlijke visie op.

Meer informatie vindt u in ons taalbeleid.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x