Schoolleven

Welkom in de Sint-Norbertusschool!


Naar school

Naar de klas

De opvang start om 7.00 u.

Vanaf 8.30 u. zijn alle leerkrachten te bereiken.

De eerste week mogen de kleuters van de eerste kleuterklas door hun ouders naar de klas gebracht worden. Nadien mogen ze begeleid worden tot op de speelplaats en blijven zij daar bij de andere kleuters en kinderen. (In een geval van code oranje tijdens de coronaperiode, vragen wij ouders uitdrukkelijk om niet op de speelplaats te komen, maar de kleuters af te zetten bij de nadarhekken.)

De kinderen gaan vanaf 8.30 u naar hun klas, om 8.40 u starten de lessen.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen op tijd komen! De tien minuten geven hen de gelegenheid om hun schooltas uit te pakken en op een rustige manier aan de schooldag te beginnen.

Wie te laat komt, stoort de les en ontneemt zichzelf alsook de anderen dat startmoment.

Daarom vragen we uitdrukkelijk om de schooluren te respecteren, zowel bij het brengen als bij het ophalen van de kinderen.


Schoolorganisatie

Communicatie

Om het contact tussen de school en thuis te bevorderen krijgt elke kleuter een “heen–en–weermapje”. Dit wordt enkel nog gebruikt voor brieven die ingevuld naar de klasjuf moeten terug komen.

Mogen wij u vragen de grootte van de schooltas aan te passen aan het heen-en-weermapje (A5-formaat).

De school kiest ervoor om de communicatie naar de ouders digitaal te voeren. Hiervoor gebruiken wij het communicatieplatform "Oudermailer"; Alle schoolmails komen rechtstreeks in jullie mailbox terrecht.

Eten en drinken

Als tussendoortje pleiten we voor gezonde snoep, zoals fruit en droge koeken.

Kinderen die onder de middag op school blijven eten, kunnen hun boterhammen en drank zelf mee brengen.  Er zal geen soep en warme maaltijd meer verkrijgbaar zijn. Breng de naam aan op de brooddoos en vul ze met mate. Een kind eet in de school heus niet meer dan thuis.

 

Sport

De kinderen hebben wekelijks lichamelijke opvoeding.

Voor de lagere school is om hygiënische redenen aangepaste sportkleding verplicht.  Turnbroek en een T-shirt zijn op school verkrijgbaar.

Voor de kleuters, in afspraak met de leerkracht, kunnen turnpantoffels gevraagd worden.

Goed om te weten

Veilig naar school - veilig naar huis

Vóór 8.00 u. is er geen toezicht op de speelplaats. De kinderen moeten dan in de vooropvang.

Met de auto :

In zeer uitzonderlijke gevallen kan en mag u de oprit aan de Geldenaaksebaan oprijden om de kinderen vlak voor het gebouw af te zetten. Een aanvraag dient altijd via de schoolverantwoordelijke te gebeuren.

Er is echter meer en veiliger parkeergelegenheid aan de Bronlaan.

Te voet of met de fiets:

Kinderen die niet afgehaald worden en niet in de opvang blijven, kunnen mits de toelating van de ouders alleen naar huis gaan.  Deze kinderen krijgen dan een groen kaartje om aan hun boekentas te hangen.

Wie met de fiets komt zet hem in de fietsrekken op de kleine speelplaats.

Met de lijnbus:

De school is gemakkelijk bereikbaar met de bussen nr. 4 – 5 – 6. Deze stoppen op de Geldenaaksebaan aan de voorzijde van de school. Verdere informatie vindt u in de folder van de Lijn.

Afwezigheden

Elke afwezigheid moet aan de directie of de klastitularis worden gemeld.  Indien deze langer dan 3 dagen duurt, is voor de leerplichtige kinderen een doktersattest vereist.

Afwezigheden vóór 8.30 u. aan de verantwoordelijke klastitularis melden.

Warme maaltijden dienen afgemeld te worden.

Verloren voorwerpen

De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verdwijnen of beschadigen van persoonlijke voorwerpen.

Mogen wij u vragen alle persoonlijke voorwerpen van het kind te tekenen.  Gevonden of vergeten kledingstukken kunnen zo vlot worden terugbezorgd.

Alle verloren voorwerpen worden in de carré verzameld.

Voor kleinere voorwerpen zoals sleutels en horloges kan men bij de directie terecht.

Verjaardagen

Om de verjaardag van uw kind op school te vieren, willen wij u het volgende suggereren : U kan een centje storten of meebrengen om de realisatie van het Strappad te helpen verwezenlijken. Dit is uiteraard geheel vrijblijvend.

Bijkomend worden wel eens wafeltjes, koekjes, cake … gebakken om in de klas te verdelen.

Schoolleven

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x