Beste ouder,

 

In ons schoolreglement vind je de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrage regeling, vrijwilligers, ouderlijk gezag, welzijnsbeleid en leefregels. De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Wijzigingen worden aan de ouders voorgelegd, die verklaren zich opnieuw akkoord met het gewijzigde schoolreglement. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken. Een actuele versie van het schoolreglement en het pedagogisch project is beschikbaar op de website. Wij hopen op een goede samenwerking! De directie en het schoolteam

Download
Aanpassing schooluren coronacrisis heropstart vanaf 15 mei
Planning heropstart 15 mei.docx
Microsoft Word document 21.2 KB
Download
Voorblad schoolreglement
Voorblad schoolreglement SN.pdf
Adobe Acrobat document 109.6 KB
Download
Schoolreglement
Schoolreglement 2019-2020.docx
Microsoft Word document 82.1 KB
Download
Onderwijsregelgeving
Onderwijsregelgeving 2013-2014.pdf
Adobe Acrobat document 207.4 KB
Download
Vakantie SN 2020-2021.pdf
Adobe Acrobat document 63.8 KB
Download
Ouderbijdragen SN 2020-2021.pdf
Adobe Acrobat document 111.3 KB
Download
Vrij CLB Leuven 2020-2021.pdf
Adobe Acrobat document 342.6 KB
Download
VZW Comité voor Onderwijs schoolraad SN-
Microsoft Word document 21.4 KB