Beste ouder,


In ons schoolreglement vind je de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrage regeling, vrijwilligers, ouderlijk gezag, welzijnsbeleid en leefregels. De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Wijzigingen worden aan de ouders voorgelegd, die verklaren zich opnieuw akkoord met het gewijzigde schoolreglement. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken. Een actuele versie van het schoolreglement en het pedagogisch project is beschikbaar op de website. Wij hopen op een goede samenwerking! De directie en het schoolteam

Download
Schoolreglement
Schoolreglement 2019-2020.docx
Microsoft Word document 82.1 KB
Download
Onderwijsregelgeving
Onderwijsregelgeving 2013-2014.pdf
Adobe Acrobat document 207.4 KB
Download
Vakantie SN 2019-2020.docx
Microsoft Word document 167.4 KB
Download
Ouderbijdragen SN 2019-2020.xlsx
Microsoft Excel werkblad 50.2 KB
Download
2018-2019 Bekendmaking van clb-werking.d
Microsoft Word document 83.5 KB
Download
VZW Comité voor Onderwijs schoolraad SN-
Microsoft Word document 21.4 KB