Beste ouder,

 

In ons schoolreglement vind je de engagementsverklaring en informatie rond inschrijving, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers, ouderlijk gezag, welzijnsbeleid en leefregels. De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Wijzigingen worden aan de ouders voorgelegd waarop die zich opnieuw akkoord verklaren met het gewijzigde schoolreglement. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken. Een actuele versie van het schoolreglement en het pedagogische project is beschikbaar op de website. Wij hopen op een goede samenwerking!
De directie en het schoolteam

Download
Voorblad schoolreglement
Voorblad schoolreglement SN.pdf
Adobe Acrobat document 109.6 KB
Download
Schoolreglement 2020 - 2021.docx
Microsoft Word document 65.0 KB
Download
Onderwijsregelgeving
Onderwijsregelgeving 2013-2014.pdf
Adobe Acrobat document 207.4 KB
Download
Vakantie SN 2020-2021.pdf
Adobe Acrobat document 63.8 KB
Download
Ouderbijdragen SN 2020-2021.pdf
Adobe Acrobat document 111.3 KB
Download
Vrij CLB Leuven 2020-2021.pdf
Adobe Acrobat document 342.6 KB
Download
VZW Comité voor Onderwijs schoolraad SN-
Microsoft Word document 21.4 KB