Als zorgzame school willen wij aandacht besteden aan de totale persoonlijkheid van elk kind. Dit wil zeggen dat hoofd, hart en handen even belangrijk zijn. Niet alleen het cognitieve krijgt onze aandacht, ook het sociaal-emotionele en de creativiteit.

Om dit te kunnen realiseren trachten wij te zorgen voor een goed en veilig klimaat waarin het kind centraal staat.

  • Wij ijveren ernaar dat iedereen op een vriendelijke en respectvolle manier met elkaar omgaat zodat alle betrokkenen (leerkrachten, leerlingen, directie, ouders,…) zich thuis kunnen voelen op onze school.
  • Elk kind en elke leerkracht moet de kans krijgen om zijn eigen mogelijkheden/competenties te ontwikkelen en daarin gewaardeerd te worden.
  • We hechten veel belang aan het voorleven van waarden en normen, regels en attituden.

Hiervoor inspireren we ons op het christelijke mens- en wereldbeeld.

Iedere collega heeft zin voor verantwoordelijkheid en engageert zich om een krachtige leeromgeving te creëren voor onze kinderen.

Dit houdt in dat:

  • we proberen tegemoet te komen aan de noden van alle kinderen en ook kinderen met beperkingen. Ook willen we de thuiscultuur van onze leerlingen kennen zodat we rekening kunnen houden bij het zoeken naar oplossingen als er zich problemen zouden voordoen.
  •  de leerkracht binnen de zorginitiatieven de spilfiguur is en daarin ondersteund wordt door het zorgteam, directie, CLB en externen.
  • om elk kind optimale groeikansen te bieden,  we preventief willen werken en proberen om het leerproces van ieder kind positief te beïnvloeden.

Onze school werkt eerder procesgericht dan productgericht.

We houden van een school met een open klimaat waarbij communicatie berust op eerlijkheid en vertrouwen.

Dit alles willen we nastreven in een school waar een gezellige en ontspannen sfeer heerst en iedereen met  plezier en in wederzijds vertrouwen en respect kan samenwerken.

 

Onze kleuterschool

In onze kleuterschool stellen wij de behoefte van elk kind centraal, namelijk ‘spelen’. 

Spelen gaat veel verder dan alleen maar wat fantasie, het helpt kinderen om zich verder te ontwikkelen, kennis en vaardigheden te verwerven. Het doet hen groeien tot zelfstandige, leergierige kinderen met een positief zelfbeeld. 

Wij gaan als team samen aan de slag met de ideeën, interesses en talenten van de kinderen.  

Wat leeft er bij elk kind specifiek?  Wat leeft er in de groep? 

 

We werken ervaringsgericht en brengen dus waar mogelijk de werkelijkheid in de klas. Zo creëren we krachtige ervaringen voor de kinderen. We doen indrukken op en gaan er mee aan de slag. 

Deze manier van werken is dus niet echt leerkrachtgestuurd maar vooral kindgericht!  

Daarnaast hechten we er belang aan om af en toe eens te vertragen. Zo kunnen we grondiger op dingen in gaan of eens de tijd nemen om zonder thema te werken. 

 

De zelfsturing en ondernemingszin van de kleuters zullen zo de krachtige motor zijn doorheen deze boeiende kleuterklasperiode.

 

Download
Visietekst kleuterschool
Hier kan je de volledige visietekst van onze kleuterschool nalezen
visie tekst kleuterschool.docx
Microsoft Word document 523.4 KB