Als school willen we werken aan een positief schoolklimaat waar leerlingen zich welkom, (h)erkend en veilig voelen.

Om dit te realiseren worden er op verschillende niveaus acties ondernomen.

 

Hierbij gebruiken we de preventiepiramide van Johan Deklerck (Deklerck, 2011). We kiezen voor dit model omdat het de nadruk legt op preventie in plaats van het aanpakken van een probleem. Voorkomen is immers altijd effectiever dan herstellen. Er wordt veel gewerkt aan de onderste niveaus, zodat het bovenste niveau zo min mogelijk wordt bereikt.

 

Er ligt een lijn tussen het 2e en 3e niveau: als je op het 3e  en 4e niveau aan het werk bent, ben je bezig met de probleemgerichte aanpak en ligt de nadruk op curatie. Niveau 1 en 2 zijn de niet-probleemgerichte aanpak waarbij de nadruk ligt op welzijn. 

 

Meer informatie over ons preventiebeleid kan je in ons preventiebeleid nalezen.

Download
Preventiebeleid
Zorgvisie SN preventiebeleid.docx
Microsoft Word document 153.6 KB

Keicoole kids in de school of kortweg KIDS-project

Sinds schooljaar 2012-2013  is onze school een ‘inwoner’ rijker.  De Coole Kikker is in Sint-Norbertus aangekomen en samen met de leerkrachten van de lagere school en enkele vormingsmedewerkers van PraxisP zorgt hij ervoor dat we van onze school een nog fijnere school kunnen maken waar iedereen graag naartoe gaat.

Tijdens het KIDS-project slaan leerkrachten, kinderen en ouders de handen in elkaar om op een attractieve manier de sociale vaardigheden in te oefenen.  Enkele vaardigheden die aan bod komen zijn:

  • complimenten geven
  • Wat je denkt dat ben je zelf! Wat we voelen wordt beïnvloed door hoe we denken. Kinderen leren om negatieve gedachten om te buigen naar ‘opkikkertjes’.
  • leren om voor zichzelf op te komen, hoe kunnen we vragen om mee te spelen met een spel, hoe kunnen we onderhandelen als we allemaal iets anders willen
  • rustig blijven als het moeilijk wordt
  • stevig in hun schoenen leren staan
  • neen leren zeggen
  • … 

 

Download
De coole kikker
Meer informatie over ons 'Coole kikker' project kan je hier vinden.
Zorgvisie SN De coole kikker.docx
Microsoft Word document 68.8 KB