HET  SCHOOLLEVEN  IN DE  SINT - NORBERTUSSCHOOL

NAAR  SCHOOL

 

Wanneer kan mijn peuter/kleuter starten op school? (schooljaar 2018-2019)

 

Vanaf het moment dat uw kind 2,5 jaar is, op één van de volgende instapdata:

 

 

Ø 3 september 2018 (na de zomervakantie; geboren tot en met 3 maart 2016)

Ø 5 november 2018 (na de herfstvakantie; geboren tot en met 5 mei 2016)

Ø 7 januari 2019 (na de kerstvakantie; geboren tot en met 7 juli 2016)

Ø 1 februari 2019 (geboren tot en met 1 augustus 2016)

Ø 11 maart 2019 (na de krokusvakantie; geboren tot en met 11 september 2016)

Ø  23 april 2019 (na de paasvakantie; geboren tot en met 23 oktober 2016)

Ø  3 juni 2019 (na Hemelvaart; geboren tot en met 3 december 2016)

Ø  2 september 2019 (na de zomervakantie; geboren tot en met 4 februari 2016)

 

In de lagere school kan men het hele jaar inschrijven.

  

Tip

Het is belangrijk om je kind al in te schrijven, ook al gaat het nog niet onmiddellijk naar school.

Is uw kleuter al drie jaar of ouder, dan moet u geen rekening houden met deze instapdagen.

Tijdens de grote vakantie kan je inschrijven tijdens de eerste week van juli en de

twee laatste weken van augustus.

Naar de nieuwe klas

De opvang start om 7.00 u.

Vanaf 8.15 u. zijn alle leerkrachten te bereiken.

De eerste week mogen de kleuters van de eerste kleuterklas door hun ouders naar de klas gebracht worden. Nadien mogen ze begeleid worden tot op de speelplaats en blijven zij daar bij de andere kleuters en kinderen.

De andere kinderen nemen na het eerste belsignaal plaats in de aangeduide

rijen.

Tips voor een goed begin in de kleuterklas

1.   Een minimumvereiste op gebied van zindelijkheid is toch wel dat een kind zonder luier een dag rond kan.

2.    Trek de kleuter kleren aan die hij zelf aan en uit kan doen.  Dat lijkt een detail, maar voor een kind dat dringend naar de WC moet, is een broekpak waarvan hij de knopen niet kan vinden een reuzengroot probleem en een garantie voor ongelukjes.

3.   Voor de eerste kleuterklassen : geef je kind een reservebroekje mee.  Een ongelukje kan altijd gebeuren en is dan minder erg.

4.   Neem kort en duidelijk afscheid.  Zeg dat jij (of iemand anders) hem straks komt halen.  Geef nog een zoen en wuif gedag terwijl je vertrekt.  Ga niet terug als hij begint te huilen.  Dat maakt hem onzeker (Moet ik toch niet blijven ?).

5.   Doe nooit "de grote verdwijntruc".  Neem wel degelijk afscheid van je kind.  Verdwijn niet stilletjes terwijl hij het niet in de gaten heeft.  Dan voelt hij zich terecht bedrogen en zal hij zich in het vervolg stevig aan je vastklampen.

6.   Laat hem regelmatig naar school gaan.  Een kind dat nu eens wel en dan weer niet gaat, went nooit echt aan het schoolleven. Hij kan zich dan ook moeilijk een plaatsje veroveren in de groep. Hij hoort er dan niet echt bij.

7.   Bekijk het positief.  Weet dat naar school gaan voor een kind dat er aan toe is, een heerlijke uitbreiding is van zijn leef- en belevingswereld.  Geniet mee van deze verruiming.

(Uit : brieven aan jonge ouders)

 

SCHOOLORGANISATIE

Schooluren

Elke dag van 8.30 u. tot 11.40 u., van 13.10 u. tot 15.30 u.

Op woensdag van 8.30 u. tot 12.05 u.

Wij vragen u uitdrukkelijk de schooluren te respecteren, zowel bij het brengen als het afhalen van de kinderen .

Communicatie

Om het contact tussen de school en thuis te bevorderen krijgt elke kleuter een “heen–en–weermapje”. Dit wordt enkel nog gebruikt voor brieven die ingevuld naar de klasjuf moeten terug komen.

Mogen wij u vragen de grootte van de schooltas aan te passen aan het heen-en-weermapje (A5-formaat).

De school kiest ervoor om de communicatie naar de ouders digitaal te voeren. Hiervoor gebruiken wij het communicatieplatform "Gimme".

Opvang buiten de schooluren

-‘s Morgens vanaf 7.00 u. in het opvanglokaal.

-‘s Middags tijdens de hele middagpauze.

-‘s Avonds tot 18 u. :

-    voor de kleuters en leerlingen van de eerste klas speelse activiteiten

-    voor de lagere school studie van 16.15 u tot 17.00 u., nadien mogelijkheid tot ontspanning.

De opvang moet betaald worden ’s morgens tussen 7.00 u. en 8.15 u.

en ’s avonds vanaf 15.45 u.  Dit per beginnend kwartier.

Op woensdag is de opvang tot 13.30 u. in Sint-Norbertus.  De kinderen die dan nog op school zijn, gaan met de begeleider(s) met de bus naar Stekelbees in het Heilig-Hartinstituut.

Tijdens facultatieve vrije dagen, pedagogische studiedagen en schoolvakanties kunnen de kinderen ook terecht bij de opvang van Stekelbees in het Heilig-Hartinstituut.  Vergeet dan niet je te registreren bij Stekelbees via lkheverlee@landelijkekinderopvang.be.

Eten en drinken

Als tussendoortje pleiten we voor gezonde snoep, zoals fruit en droge koeken.

 

Kinderen die hun lunchpakket in de school wensen te gebruiken, kunnen soep aankopen. Breng de naam aan op de brooddoos en vul ze met mate. Een kind eet in de school heus niet meer dan thuis.

 

Er is ook mogelijkheid tot gebruik van warme maaltijden, als drank krijgen de kinderen water. De kleuters en lagere school kinderen die boterhammen eten kunnen een eigen drankje, soep of water drinken. 

Afmeldingen van warme maaltijden moeten steeds telefonisch vóór 8.30 u. doorgegeven worden. (Verdere info hieromtrent bij het begin van het schooljaar)

Sport

De kinderen hebben wekelijks lichamelijke opvoeding.

Voor de lagere school is om hygiënische redenen aangepaste sportkledij verplicht.  Turnbroek en een T-shirt zijn op school verkrijgbaar.

Voor de kleuters, in afspraak met de leerkracht, kunnen turnpantoffels gevraagd worden.

GOED  OM  TE  WETEN

 

Veilig naar school - veilig naar huis

Vóór 8.00 u. is er geen toezicht op de speelplaats. De kinderen moeten dan in de vooropvang.

 

Met de auto :

In zeer uitzonderlijke gevallen kan en mag u de oprit aan de Geldenaaksebaan oprijden om de kinderen vlak voor het gebouw af te zetten. Een aanvraag dient altijd via de schoolverantwoordelijke te gebeuren.

Er is echter meer en veiliger parkeergelegenheid aan de Bronlaan.

 

Te voet of met de fiets:

Kinderen die niet afgehaald worden en niet in de opvang blijven, kunnen mits de toelating van de ouders alleen naar huis gaan.  Deze kinderen krijgen dan een groen kaartje om aan hun boekentas te hangen.

Wie met de fiets komt zet hem in de fietsrekken op de kleine speelplaats.

 

Met de lijnbus:

De school is gemakkelijk bereikbaar met de bussen nr. 4 – 5 – 6. Deze stoppen op de Geldenaaksebaan aan de voorzijde van de school. Verdere informatie vindt u in de folder van de Lijn.

Afwezigheden

Elke afwezigheid moet aan de directie of de klastitularis worden gemeld.  Indien deze langer dan 3 dagen duurt, is voor de leerplichtige kinderen een doktersattest vereist.


Afwezigheden vóór 8.30 u. aan de verantwoordelijke klastitularis melden.

Warme maaltijden dienen afgemeld te worden.

 Verloren voorwerpen

De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verdwijnen of beschadigen van persoonlijke voorwerpen.

Mogen wij u vragen alle persoonlijke voorwerpen van het kind te tekenen.  Gevonden of vergeten kledingstukken kunnen zo vlot worden terugbezorgd.

Alle verloren voorwerpen worden in de carré verzameld.

Voor kleinere voorwerpen zoals sleutels en horloges kan men bij de directie terecht.

  

Verjaardagen

Om de verjaardag van uw kind op school te vieren, willen wij u het volgende suggereren : de leerkrachten verkiezen als traktatie een mooi boek of didactisch materiaal voor de klas boven snoep en individuele pakjes. Een lijst per leeftijd kan je aan de klasleerkracht vragen.  Dit is uiteraard geheel vrijblijvend.

Bijkomend worden wel eens wafeltjes, koekjes, cake … gebakken om in de klas te verdelen.