Op zaterdag 24 mei 2014 toonden de kinderen van de Sint-Norbertusschool hun talenten aan een groot publiek. Van de peuterklas tot het zesde leerjaar zetten ze hun beste beentje voor om al dansend en zingend de kamers van het huis uit te beelden.

Klik op de foto om sfeerbeelden te zien.